• Plaza del Carmen, 10
  • 25300 Tàrrega (Lleida) España